Over Meldert Leeft!

Medio 2010 schonken enkele enthousiaste inwijkelingen en authentieke dorpsgenoten van Meldert (Hoegaarden) het leven aan Meldert Leeft! Met als doel het kermisgebeuren tijdens het Pinksterweekend nieuw leven in te blazen.

Zowat elke medewerker van Meldert Leeft heeft wel ergens een verleden bij een vereniging, jeugdbeweging of zette zich ook al vaker belangeloos in voor de gemeenschap. Zij houden ervan om hun steentje bij te dragen in een leuke en verdraagzame samenleving.

Als verlengstuk zetten deze mensen hun idealen verder door de inwoners van hun dorp, gemeente, omliggende gemeenten en zelfs over de taalgrenzen heen bij mekaar en op de been te brengen via tal van leuke, sportieve, culturele, educatieve en andere activiteiten. Hierbij vestigen wij onze aandacht erop dat elke leeftijdsgroep aan bod en aan zijn trekken komt en mooie herinneringen beleeft aan onze activiteiten.

Bij de organisatie van zijn initiatieven kan Meldert Leeft! rekenen op vele helpende handen en de
logistieke steun van de gemeente Hoegaarden, dorpsgenoten, vrienden en kennissen.

Scroll naar boven